Equip

Socis

Soci fundador

Àrees destacades

Civil
Litigació
Públic
Soci fundador

Àrees destacades

Mercantil
Públic
Soci

Àrees destacades

Civil
Insolvències i Concursal
Litigació
Mercantil
Soci

Àrees destacades

Tributari
Soci

Àrees destacades

Dret Internacional
Mercantil
Soci

Àrees destacades

Dret Internacional
Mercantil
Soci

Àrees destacades

Públic
Soci

Àrees destacades

Públic
Soci

Àrees destacades

Mercantil
Sòcia

Àrees destacades

Tributari
Soci

Àrees destacades

Laboral
Soci

Àrees destacades

Compliance
Soci

Àrees destacades

Civil
Litigació
Soci

Àrees destacades

Insolvències i Concursal
Litigació
Sòcia

Àrees destacades

Tributari

Counsel / Of Counsel

Counsel

Àrees destacades

Contractació mercantil
Fusions i adquisicions (M&A)
Pràctica financera i bancària
Counsel

Àrees destacades

Àrea de Fiscalitat General
Fiscalitat internacional: estructures fiscals societarias i patrimonials. Optimització.

Advocats

Assistència jurídica

Assistència jurídica
Assistència jurídica
Assistència jurídica
Assistència jurídica
Assistència jurídica
Assistència jurídica
Assistència jurídica

Serveis Corporatius

Director Corporativo
Responsable de Comunicación y Marketing
Responsable de Finanzas y Sistemas
Administración, contabilidad y tesorería
Contabilidad y Sistemas
Quantum Asesores y Consultores
Quantum Asesores y Consultores