Equip

Socis

Soci fundador

Àrees destacades

Administratiu
Mercantil
Processal i Arbitratge
Soci fundador

Àrees destacades

Administratiu
Compliance
Mercantil
Soci

Àrees destacades

Civil
Mercantil
Processal i Arbitratge
Soci

Àrees destacades

Dret Tributari
Soci

Àrees destacades

Dret Internacional
Mercantil
Soci

Àrees destacades

Civil
Mercantil
Processal i Arbitratge
Soci

Àrees destacades

Administratiu
Soci

Àrees destacades

Mercantil
Processal i Arbitratge
Soci

Àrees destacades

Laboral
Soci

Àrees destacades

Compliance
Mercantil
Soci

Àrees destacades

Dret Internacional
Mercantil
Soci

Àrees destacades

Administratiu
Sòcia

Àrees destacades

Dret Tributari
Soci

Àrees destacades

Laboral
Soci

Àrees destacades

Compliance

Counsel

Counsel

Àrees destacades

Àrea de Fiscalitat General
Counsel

Àrees destacades

Contractació pública i concursos administratius
Dret administratiu
Counsel

Àrees destacades

Contractació mercantil
Fusions i adquisicions
Pràctica financera i bancària
Counsel

Àrees destacades

Àrea de Fiscalitat General
Fiscalitat internacional: estructures fiscals societarias i patrimonials. Optimització.
Counsel

Àrees destacades

Contractació pública i concursos administratius
Dret administratiu
Ports
Counsel

Àrees destacades

Dret de la Seguretat Social i Prevenció de Riscos Laborals
Dret del treball

Advocats

Economistes i altres professionals

Relacions laborals

Staff

Mariona Canal
Sabina Fernández
Marta Marco
Lara Martínez
Noelia Martínez
Marta Murillo
Silvia Villuendas
Carles Matute