TributariFiscalitat empresarial

Toda & Nel-lo ofereix assessorament integral a persones físiques i jurídiques en matèria de fiscalitat, tant nacional com internacional, a través d'un equip de professionals altament especialitzat i amb dilatada experiència en aquest camp.

En particular i pel que fa a l'àrea de Fiscalitat de l'Empresa, prestem serveis d'assessorament tributari a empreses de tots els sectors econòmics i mides, amb especial atenció a empreses familiars i la fiscalitat dels seus socis; grups de societats, tant nacionals com multinacionals; i la fiscalitat de les operacions de reestructuració empresarial.

Així mateix, el nostre equip intervé de forma habitual en processos de due diligence i M&A, dissenyant les estructures òptimes d'inversió i desinversió de clients tant espanyols com no residents.

El nostre equip també representa i / o assessora als seus clients en tot tipus d'actuacions i procediments davant l'Administració Tributària així com, en cas necessari i en col·laboració amb l'equip de Procediments i Contenciós Tributari, davant els tribunals del contenciós-administratiu.

La nostra intenció és proporcionar un assessorament dinàmic i proactiu pel que es fonamenta en una relació propera i de confiança amb els nostres clients que ens proporcioni un adequat coneixement de les seves necessitats i circumstàncies en cada moment. Per a això, mantenim un canal de comunicació permanent amb els nostres interlocutors en cada client.

 • Assessorament i suport per al compliment de tot tipus d'obligacions tributàries, comptables i formals, tant de l'empresa com dels seus socis.
 • Assessorament amb visió de llarg termini o estratègica, per tal d'optimitzar la càrrega tributària suportada.
 • Ajuda en el disseny i implementació de l'estructura òptima d'inversió en nous projectes i / o societats.
 • Noves adquisicions o desinversions: Due Diligence fiscal i assessorament durant tot el procés.
 • Compliment dels criteris aplicables en matèria de Preus de Transferència. Suport per a la preparació de la documentació obligatòria prevista per la normativa tributària.
 • Optimització de la tributació global de Grup (per exemple):

  - Consolidació fiscal (IS i / o IVA) a Espanya.
  - Aprofitament de pèrdues fiscals (BINs, vendes de participacions, etc.).
  - Implicacions de les filials i / o Establiments Permanents a l'estranger.
   

 • Planificació i optimització d'incentius fiscals (exempcions i reduccions en base imposable, deduccions en quota, Patent Box, R + D + I).
 • Implicacions derivades de la cessió d'ús d'intangibles, patents o llicències entre companyies de el Grup o a tercers.