TributariÀrea de Procediments i Contenciós Tributari

La Nostra firma posa a la disposició dels seus clients un equip especialitzat en l'assessorament i la direcció lletrada en procediments administratiu-tributaris i contenciós-tributaris.

Pel que fa als primers, assessorem en procediments prelitigiosos i litigiosos, i aquest comprèn l'atenció a requeriments tributaris, l'assistència i la direcció tècnica en procediments de gestió, inspecció, sancionador i de recaptació tributària, i en reclamacions econòmic-administratives i altres procediments de revisió en la via administrativa. En l'àmbit contenciós, assumim la direcció tècnica en els recursos contenciós-administratius davant totes les instàncies d'aquesta jurisdicció la qual cosa comprèn, si escau, el plantejament de processos davant el Tribunal Constitucional i d’instàncies jurisdiccionals europees.

Així mateix, assessorem en actuacions preventives com ara la preparació de consultes davant la Direcció General de Tributs del Ministeri d'Hisenda i d’òrgans autonòmics equivalents, o l'anàlisi previ d'aspectes potencialment conflictius de negocis i operacions; igualment, proporcionem assistència en reclamacions per responsabilitat patrimonial de l'Administració, en les vies administrativa i contenciós-administrativa.

 

El nostre equip especialista en Àrea de Procediments i Contenciós Tributari