ComplianceCorporate defence: prevenció penal per a empreses i per a administradors

La implementació d’un Sistema de Prevenció de Riscos Penals eficaç permet protegir a l’empresa d’una possible responsabilitat penal, així com als seus administradors, els consellers-delegats i els alts directius.

La implementació d’un Sistema de Prevenció de Riscos Penals eficaç permet protegir a l’empresa d’una possible responsabilitat penal, així com als seus administradors, els consellers-delegats i els alts directius.

L’existència a l’empresa de mesures racionals i eficaces de control per prevenir riscos penals pot evitar la comissió de delictes o, si mai es produeixen, pot exonerar de responsabilitat penal i, en conseqüència, d’una condemna criminal.

Toda & Nel-lo ofereix un servei integral per a la implementació d’un Sistema de Prevenció de Riscos Penals dissenyat d’acord amb els estàndards nacionals i internacionals. Aquest sistema consisteix en l’anàlisi dels processos interns de l’empresa, de la seva activitat empresarial i del seu sector de negoci, en la identificació dels riscos penals que poden afectar-lo i, finalment, en l’establiment de mesures de prevenció i control de dits riscos. La seva implementació, amb qualitat i eficàcia, preveu de riscos penals a les empreses i als seus administradors.

 

Serveis:

ANÀLISI DE RISCOS PENALS: identificació i definició dels àmbits amb risc penal que existeixen en els processos i les operacions de les diverses divisions de negocis i àrees de serveis corporatius.

ELABORACIÓ DE CODIS DE CONDUCTA I DE PROTOCOLS: elaboració de les eines que permeten complir amb les obligacions de “control degut” que estableix l’Ordenament Jurídic espanyol per a les persones jurídiques per evitar la seva possible responsabilitat penal. Aquestes eines, consisteixen en codis de conducta i en protocols o procediments interns que regulen els àmbits específics de l’activitat de la companyia.

CANAL DE DENÚNCIA: constitueix l’eina essencial dins del Sistema de Prevenció de Riscos Penals com a canal mitjançant el qual els empleats comuniquen conductes que poden implicar la comissió d’alguna irregularitat o d’algun acte contrari a la legalitat. Toda & Nel-lo ofereix a les empreses el servei de gestió extern del canal de denúncia.

ASSESSORAMENT A L’ÒRGAN DE CONTROL INTERN: assessorament a l’Òrgan de control intern de la companyia en l’exercici de les seves funcions de supervisió del funcionament i el compliment del model de prevenció.

 

 

 

 

El nostre equip especialista en Corporate defence: prevenció penal per a empreses i per a administradors