TributariFiscalitat internacional

Toda & Nel-lo ofereix assessorament en els aspectes generals de la fiscalitat internacional mitjançant un equip de professionals amb dilatada experiència en aquest camp.

L'equip especialitzat en Fiscalitat Internacional de Toda & Nel-lo presta assessorament tributari a empreses de tots els sectors econòmics i mides, amb especial atenció a empreses familiars, grups de societats, tant nacionals com multinacionals, i la fiscalitat de les operacions de reestructuració empresarial .

  • Suport i acompanyament a l'expansió internacional de les empreses determinant l'estructura més idònia (Tax Structuring).
  • En aquest context, coordinem amb la nostra xarxa de corresponsals locals la fiscalitat entre els diferents països de manera que el client tingui un sol interlocutor prestant un enfocament global i unificat des d'Espanya.
  • Assessorament a inversors estrangers a la constitució de filials espanyoles de grups internacionals i assessorament tributari en l'adquisició d'empreses (M&A).
  • Fiscalitat de la inversió (o a l'entrada de nous co-inversors i rondes de finançament) i desinversió a l'estranger o des de l'estranger a Espanya. Especial coneixement de paquets retributius associats a la inversió o venda Earn-Outs, Stock Options, Sweet equity i permuta d'accions amb el grup inversor entrant.
  • Assessorament tributari a expatriats i impatriats (amb especialització en Llei Beckham i Golden Visa).
  • Planificació fiscal de la retribució d'empleats i directius i fundadors de start-ups i scale-ups, així com la mobilitat internacional.
  • Amb àmplia experiència en l'aplicació de mesures per evitar o mitigar la doble imposició internacional amb una referència especial als convenis internacionals (CDI) subscrits per Espanya.

El nostre equip especialista en Fiscalitat internacional