TributariFiscalitat de l'empresa familiar i successions

La nostra firma és reconeguda per la seva alta qualitat i el seu elevat grau d'especialització en l'optimització fiscal de grans patrimonis així com en l'estructuració i la successió de l'empresa familiar (àmbit en què prestem especial atenció a la coordinació eficient entre les disposicions testamentàries i la normativa tributària).

Així mateix, assessorem en actuacions preventives com ara la preparació de consultes davant de la Direcció General de Tributs del Ministeri d'Hisenda i òrgans autonòmics equivalents, o l'anàlisi prèvia d'aspectes potencialment conflictius de negocis successoris i operacions de reestructuració de les empreses familiars.

El nostre equip especialista en Fiscalitat de l'empresa familiar i successions