TributariÀrea de Fiscalitat General

Toda & Nel-lo ofereix assessorament en els aspectes generals de la fiscalitat nacional a través d'un equip de professionals amb dilatada experiència en aquest camp.

Toda & Nel-lo ofereix assessorament integral a persones físiques i jurídiques en matèria de fiscalitat, tant nacional com internacional, a través d'un equip de professionals amb dilatada experiència en aquest camp.

En particular, la nostra Firma és reconeguda per la seva alta qualitat i el seu elevat grau d'especialització en l'optimització fiscal de grans patrimonis així com en l'estructuració i successió de l'empresa familiar (àmbit en el qual prestem especial atenció a la coordinació eficient entre les disposicions testamentàries i la normativa tributària) i en l'assessorament tributari a empreses de tots els sectors econòmics i mides, amb especial atenció a la fiscalitat de les operacions de reestructuració empresarial i immobiliàries. Així mateix, el nostre equip intervé de forma habitual en processos de due diligence i M&A, dissenyant les estructures òptimes d'inversió i desinversió de clients tant espanyols com no residents.

Igualment, l'equip del Departament Tributari de Toda & Nel-lo representa als seus clients en tot tipus d'actuacions davant l'Administració Tributària i ha assessorat amb èxit en actuacions de regularització de patrimonis i rendes estrangers. Els nostres professionals uneixen experiència, capacitació tècnica i coneixement dels criteris i praxi administratius, el que, en col·laboració amb l'equip de Procediments i Contenciós Tributari, permet oferir assistència tècnica tant a contribuents que poguessin tenir pendent la regularització, com a aquells altres que requereixin d'assessorament en ocasió de procediments administratius de comprovació de regularitzacions ja efectuades.