El nostre Despatx compta amb un ampli coneixement i experiència en Dret de Ports, puig ha participat en la redacció de textos legislatius sobre aquesta matèria. La Firma ha col·laborat i ha prestat assessorament en els principals aspectes del Dret de Ports, com ara l’organització administrativa portuària, el domini públic portuari, la contractació, el règim patrimonial, els concursos, les concessions administratives, l’explotació, les autoritzacions d'ús, els serveis portuaris, les infraccions i les sancions en matèria portuària.

El nostre Despatx compta amb un ampli coneixement i experiència en Dret de Ports, puig ha participat en la redacció de textos legislatius sobre aquesta matèria. La Firma ha col·laborat i ha prestat assessorament en els principals aspectes del Dret de Ports, com ara l’organització administrativa portuària, el domini públic portuari, la contractació, el règim patrimonial, els concursos, les concessions administratives, l’explotació, les autoritzacions d'ús, els serveis portuaris, les infraccions i les sancions en matèria portuària. 

El nostre equip especialista en Ports