Integrat per un equip ampli format per especialistes de diverses disciplines, Toda & Nel-lo assessora i acompanya als seus clients en la gestió de les situacions de crisi empresarial, comprenent principalment els següents supòsits:

Les operacions que habitualment s'emmarquen dins d'aquesta pràctica professional es desenvolupen en un escenari de tensió financera per al deutor o deutors involucrats en el qual, desafortunadament en molts casos, la futura viabilitat de l'negoci pot veure seriosament amenaçada.

L'anterior requereix no només dels coneixements tècnic-jurídics apropiats per a la recerca de les millors solucions que facin viable l'operació, sinó també una adequada capacitat per a la recerca de solucions creatives a mida i la millor gestió de l'assumpte en relació amb els diferents aspectes de l'operació (humans, negocials, estratègics, comercials, etc.) que garanteixin el seu èxit, a l'marge òbviament dels estrictament legals.

Els nostres serveis professionals estaran sempre orientats a l'èxit de l'operació i, per tant, a garantir la viabilitat de l'negoci de deutor o deutors afectats, tractant d'evitar en tot moment desenllaços traumàtics i imprevistos que poguessin desembocar en última instància en el propi concurs de el deutor o deutors, o fins i tot, en la liquidació de l'negoci.

Els nostres serveis es desenvoluparan sempre en coordinació amb professionals pertanyents a altres àrees de pràctica del Despatx amb experiència en aquest tipus d'operacions (e.g. concursal, tributari, laboral, etc.) la participació sigui necessària en funció de les necessitats de l'operació. En particular, vam treballar especialment coordinats amb l'Àrea Concursal del Despatx, per a un adequat disseny dels instruments de deute i garanties que siguin objecte de l'operació i una correcta monitorització dels riscos en què es puguin incórrer, en ambdós casos amb la vista posada en un eventual escenari concursal futur.

Els principals serveis professionals com a assessors legals de qualsevol de les parts que intervenen en l'operació són, entre altres, els següents:

 • Disseny de l'estructura legal dels instruments de deute i garanties de l'operació
 • Preparació i negociació dels documents contractuals, entre d'altres:
  - Pacte d'espera (stand still)
  - Acord marc de refinançament
  - Paquet de garanties
  -Sol·licitud d'homologació judicial d'l'acord de refinançament
 • Execució d'acords puntuals de desinversió d'actius
 • "Blindatge" i homologació judicial d'l'acord de refinançament