Mercantil i M&AFusions i adquisicions (M&A)

El Despatx Toda & Nel-lo intervé en la planificació i execució de fusions i escissions empresarials, sia de caràcter intern o intragrup, sia entre entitats independents; així com en processos de reestructuració i adquisició de tot tipus de societats, negocis, branques d'activitat i unitats productives.

El Despatx Toda & Nel-lo intervé en la planificació i execució de fusions i escissions empresarials, sia de caràcter intern o intragrup, sia entre entitats independents; així com en processos de reestructuració i adquisició de tot tipus de societats, negocis, branques d'activitat i unitats productives. Per a això, i mitjançant un equip interdisciplinari (mercantil, corporatiu, fiscal i laboral), assessorem de manera rigorosa i continuada processos de Due Diligence de societats, d’actius o negocis en tots els àmbits del Dret (tant des del punt de vista de la part que vol comprar com de la venedora), en el disseny i la implantació de les estructures fiscals i legals prèvies a l'operació que siguin més idònies i beneficioses per al client i que comprèn una anàlisis dels costos, assessorem també en l’àmbit de la negociació i la redacció de documents preliminars (Acords de Confidencialitat i Cartes d'Intencions –MOU), la preparació, la formalització i l’execució dels acords de fusió, d’escissió, de compravenda, etc., mitjançant l’elaboració de tots aquells documents necessaris i complementaris per dur a terme el projecte, i fem la supervisió i el seguiment dels deures, les obligacions i els acords que cal complir després de la data de la transacció. 

El nostre equip especialista en Fusions i adquisicions (M&A)