Insolvències i ConcursalServeis Insolvències i Concursal

A Toda & Nel-lo assessorem el client davant qualsevol situació d'insolvència a la que pugui trobar-se en la seva condició de deutor, de creditor o com tercer interessat en l'adquisició d'actius o unitats productives d'empreses en concurs.

Aquest escenari requereix no només dels coneixements tècnic-jurídics apropiats per a la recerca de les millors solucions que facin viable l'operació, sinó també una adequada capacitat per a la recerca de solucions a mida, i la millor gestió dels assumptes en relació amb els diferents aspectes de l'operació (humans, negociables, estratègics, comercials, etc.) que garanteixin el seu èxit, al marge òbviament dels estrictament legals.

Els nostres serveis professionals estaran sempre orientats a l'èxit de l'operació i, per tant, a garantir la viabilitat del negoci de deutor o deutors afectats, tractant d'evitar en tot moment desenllaços traumàtics i imprevistos que poguessin desembocar en última instància en el propi concurs del deutor o deutors, o fins i tot, en la liquidació de l'negoci.

En darrer terme, ens encarregarem d'assessorar a l'empresa per a la seva declaració de concurs, revisant la seva situació, comptabilitat, i altres aspectes. Presentarem i tramitarem la demanda de declaració de concurs, acompanyarem el client al llarg de tot el procediment concursal, seguint totes aquelles gestions i requeriments que es rebin per part de l'Administrador concursal i del Jutjat Mercantil.

 

Els serveis que prestem són els següents:

  • Presentació i tramitació de concursos de creditors voluntaris i necessaris.
  • Incidents concursals de resolució de contractes civils, i mercantils. Exercici d'accions rescissòries.
  • Responsabilitat dels administradors.
  • Assessorament en compravenda d'actius d'empreses en concurs, i d'unitats productives.
  • Intervenció com a Administradors concursals

 

El nostre equip especialista en Serveis Insolvències i Concursal