Toda & Nel-lo compta amb un equip amb dilatada experiència en solucionar situacions de crisi i insolvències, tant per la via de la reestructuració o refinançament com per la de procediment concursal.

Els nostres serveis professionals estaran sempre orientats a l'èxit de l'operació i, per tant, a garantir la viabilitat de l'negoci de deutor o deutors afectats, tractant d'evitar en tot moment desenllaços imprevistos que poguessin desembocar en última instància en el propi concurs de deutor o deutors, o fins i tot, en la liquidació de l'negoci.

Els principals serveis professionals com a assessors legals de qualsevol de les parts que intervenen en l'operació són, entre altres, els següents:

  • Anàlisi de la situació de l'empresa i confecció d'una estratègia empresarial que li garanteixi la seva viabilitat.
  • Reestructuració financera preventiva i laboral en situacions de crisi.
  • Pre-concurs: gestió de venda d'unitats productives amb el sistema pre-pack, acord i negociació amb els creditors, operacions de refinançament i reestructuració.

 

El nostre equip especialista en Reestructuració