Vendre la seva empresa

Quan es tracta de vendre les accions o participacions d’una societat espanyola, és necessari plantejar-se una sèrie de preguntes en l’àmbit fiscal. Així, la situació pot comportar certes  complexitats quan, per exemple, una societat holding luxemburguesa ven les seves participacions d’una societat espanyola a un comprador francès:

  • ¿Quins impostos s’han de pagar i on? ¿Qui és l’obligat tributari de pagar-los  i en quins terminis?
  • ¿S’han d’efectuar tràmits a l’Administració Estatal de Agència Tributària o a la Agència Tributària de la Comunitat Autònoma, tot i que es tributi a un altre país?
  • I, ¿què succeeix si existeixen  béns immobles en el balanç de la Societat espanyola?

Essent un soci persona física o una Holding, és molt important determinar amb anterioritat  aquests aspectes fiscals, perquè la càrrega impositiva pot variar enormement en funció de la planificació i tramitació que es faci en relació a la venda en qüestió, fins al punt de  fer (o no fer) econòmicament atractiva l’operació per les parts intervinents.

No dubti en consultar-nos per a dur a terme totes les seves operacions amb la seguretat jurídica que es requereix sense renunciar a la vegada a optimitzar la tributació, ja que l’ajudarem a:

  • Identificar i adaptar la situació a la norma fiscal aplicable en matèria de fiscalitat internacional, coordinant l’assessorament fiscal de les diferents jurisdiccions involucrades.
  • Dissenyar i, en el seu cas, implementar noves estructures d’inversió internacional o a simplificar les ja existents.
  • Organitzar i tramitar las operacions de compravenda, en els seus diferents aspectes jurídics i/o tributaris i també assistir-lo en els tràmits fiscals a España;
  • Assessorar-los amb el temps necessari perquè puguin vendre les seves accions i/o participacions espanyoles amb serenitat i, en la mesura de lo possible, optimitzant el preu de venda.

Per qualsevol pregunta vinculada amb la transmissió de les seves accions o participacions, o amb la reestructuració de la seva empresa espanyola por contactar-nos:

Telèfon: +34 93 363 40 00 (Barcelona) / +34 91 700 21 00 (Madrid)

E-mail: comunicacion@todanelo.com