Política de Privacitat i Comunicacions

IURISDIAGONAL, S.L.P. respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privadesa dels Usuaris i el secret i la seguretat de les dades, de conformitat amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, i aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de garantir i poder demostrar que el tractament de dades de què IURISDIAGONAL, S.L.P. és responsable compleix amb la referida normativa.

Aquesta Política de privadesa té per objecte donar informació sobre l'ús que IURISDIAGONAL, S.L.P. fa de les dades personals que l'Usuari facilita en accedir i navegar per la seva Web.  IURISDIAGONAL, S.L.P. només  recull les dades personals per ser tractades quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s'han obtingut.

Per això, IURISDIAGONAL, S.L.P. informa els Usuaris dels principals punts de la seva política de privadesa i accés a les dades personals:

 

1. INFORMACIÓ DE CONTACTE DEL RESPONSABLE

IURISDIAGONAL, S.L.P., una societat domiciliada a l'av. Diagonal, 520, 5è, 2a, 08006 Barcelona i telèfon 933 63 40 00 (d’ara endavant, IURISDIAGONAL o TODA NEL-LO), és el Responsable d'aquest lloc Web www.todanel-lo.com (d'ara endavant la Web), i del tractament de les dades personals que l'Usuari faciliti a través d'aquesta. L'Usuari també pot contactar amb el Responsable de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic següent: protecciondedatos@todanelo.com.

 

2. INFORMACIÓ I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal pel tractament de les dades personals és:

 • El consentiment de l'interessat: el consentiment exprés dels Usuaris subscriptors per a l'enviament de circulars i informació jurídica o sobre activitats relacionades amb la prestació de serveis de TODA NEL-LO.

 • El compliment d'un contracte: les dades personals de clients de TODA NEL-LO necessàries per a l'execució del contracte de prestació de serveis.

 • El consentiment i l’interès legítim: en cas d'enviament d'informació jurídica d'actualitat a través de la Newsletter o altres mitjans, com ara correu electrònic o mitjans equivalents.

 • La necessitat del tractament per aplicar mesures precontractuals o en el context de la intenció de formalitzar un contracte en què el candidat sigui part, el consentiment exprés i el compliment d'una obligació legal: en cas de processos de selecció de professionals.

La tipologia de dades dels Usuaris de la Web que TODA NEL-LO recull i tracta corresponen a les dades personals identificatives, de contacte i les incloses en el curriculum vitae facilitat pels subscriptors a la Newsletter de TODA NEL-LO, per participació prèvia inscripció a esdeveniments o activitats organitzades per TODA NEL-LO, per la realització de consultes o suggeriments dels Usuaris o per la participació en processos de selecció de professionals.

Totes les dades que se sol·licitin com a obligatòries en els formularis de la Web (els camps assenyalats amb asterisc) són necessàries perquè TODA NEL-LO les gestioni amb la finalitat indicada en cada cas. La falta de qualsevol d'aquestes dades comporta la impossibilitat que TODA NEL-LO les atengui. En tot cas, l'Usuari respon de la veracitat de les dades facilitades, i es compromet a comunicar a TODA NEL-LO qualsevol canvi. TODA NEL-LO es reserva el dret a rebutjar les comunicacions que hagin facilitat dades falses o inexactes.

Les finalitats dels tractaments de dades per part de TODA NEL-LO són:

 1. Gestionar les consultes plantejades pels Usuaris a través del lloc web;

 2. El manteniment de la relació amb els clients;

 3. L’enviament de circulars informatives, així com informació jurídica d'actualitat a través de la Newsletter o altres mitjans com a correu electrònic o mitjans equivalents.

 4. La gestió d'esdeveniments organitzats per TODA NEL-LO,

 5. La gestió de processos de selecció de professionals.

Criteris de conservació de les dades: les dades es conserven durant el termini estrictament necessari per mantenir la finalitat del tractament, sense perjudici de la conservació per a la posada a disposició de les autoritats competents o fer front a possibles reclamacions. En aquest cas, les dades es conserven bloquejades fins a la finalització dels terminis de prescripció, moment en el qual s’eliminen seguint les mesures de seguretat adequades.

En el tractament de dades personals per a la gestió de processos de selecció de professionals, el termini de conservació és la durada del procés de selecció, llevat que el candidat atorgui el consentiment perquè es conservin per a futurs processos de selecció. En aquest cas, el termini és de 24 mesos.

Destinataris de les dades: TODA NEL-LO no comunicarà a tercers les dades facilitades pels Usuaris, llevat del seu consentiment previ o si no és per imperatiu legal, o el proveïdor és un encarregat de tractament de TODA NEL-LO.

TODA NEL-LO mantindrà la confidencialitat de les dades esmentades, així com les mesures de seguretat exigibles legalment de conformitat amb la naturalesa d'aquestes dades, i no se sotmetran a decisions automatitzades. TODA NEL-LO no elabora perfils.

 

3. DRETS DELS USUARIS

Us informem que podeu exercir els drets següents:

 1. Dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.

 2. Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i a la limitació o oposició al tractament.

 3. Dret a presentar una reclamació davant de l'autoritat de control (www.agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Podeu exercir els vostres drets en qualsevol moment i de forma gratuïta dirigint-vos personalment o mitjançant una carta, acompanyada en qualsevol cas de còpia del Document Nacional d'Identitat o d’un document equivalent que acrediti la vostra identitat, a IURISDIAGONAL, SLP, av. Diagonal 520, 5è 2a (08006 Barcelona), o bé mitjançant un correu electrònic a l'adreça protecciondedades@todanelo.com

Així mateix, si l'Usuari vol fer una consulta en relació amb el tractament de les seves dades personals en aquest Lloc Web, també es pot dirigir a les adreces esmentades més amunt per a l'exercici dels drets dels Usuaris.

 

4. CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT DEL TRACTAMENT

IURISDIAGONAL, S.L.P. Tracta les dades personals amb la màxima reserva, confidencialitat i seguretat, per la qual cosa estableix els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o còpia de les dades personals facilitades en aquest Lloc Web.

 

5. MODIFICACIONS DE LA POLÍTICA DE PRIVADESA

IURISDIAGONAL, SLP es reserva el dret a modificar aquestes condicions de la seva Política de privadesa de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment. Qualsevol modificació serà inclosa en aquestes condicions i publicada a la Web accessible per a tots els Usuaris.