La Firma

Els nostres Valors

La diligència en la gestió de cada assumpte, la lleialtat al client, el rigor jurídic i la integritat professional són valors bàsics de la filosofia que fonamenta, des de fa més de 25 anys, l'exercici de l'advocacia en la nostra firma.

La qualitat del servei en Toda & Nel-lo es sustenta en un profund coneixement dels nostres clients i en una atenció constant, propera i directa, per part dels responsables de les nostres diferents àrees d'especialitat.

Confiança

Compromís

Excel·lència

Orientació pràctica

Integritat

Criteri

Visió estratègica

Capacitat resolutiva

 

RSC

El projecte de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) està enfocat a seguir els valors, principis i codi ètic sobre els quals se sustenta la Signatura, i es basa en el compromís de tots els professionals que integren el despatx en ajudar a tots aquells col·lectius que es troben en situacions de desigualtat social.

Amb el projecte de RSC, Toda & Nel-lo vol ajudar a millorar la situació d'aquelles persones més desfavorides. Per això, amb l'objectiu de centralitzar i gestionar tot el treball, es va crear un Comité de RSC des del qual s'analitzen àmpliament totes les accions en què puguem ajudar.

Colaboracions / Partners

La firma compta amb una àmplia xarxa de despatxos col·laboradors que treballen estretament amb els professionals de Toda & Nel-lo sota els principis d'excel·lència, proximitat al client i diagnòstic orientat a l'assoliment dels seus objectius, en països com el Regne Unit, França, Alemanya, Portugal, Brasil, Argentina i Estats Units.

El nostre despatx forma part del GROUPE MONASSIER, primera associació notarial francòfona, que compta amb una xarxa de més de 32 despatxos repartits a França i amb més de 700 corresponsals, establerts a la resta del món, entre notaris i advocats. Gràcies a la nostra xarxa, estem presents en Alger, Antananarivo, Berlin, Casablanca, Colònia, Dakar, Douala, Dubai, Frankfurt, Ginebra, Hong-Kong, Lisboa, Lomé, Londres, Miami i Tel Aviv.

Contactar