La Firma

Els nostres Valors

La diligència en la gestió de cada assumpte, la lleialtat al client, el rigor jurídic i la integritat professional són valors bàsics de la filosofia que fonamenta, des de fa més de 25 anys, l'exercici de l'advocacia en la nostra firma.

La qualitat del servei en Toda & Nel-lo es sustenta en un profund coneixement dels nostres clients i en una atenció constant, propera i directa, per part dels responsables de les nostres diferents àrees d'especialitat.

Confiança

Compromís

Excel·lència

Orientació pràctica

Integritat

Criteri

Visió estratègica

Capacitat resolutiva

 

RSC

El projecte de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) està enfocat a seguir els valors, principis i codi ètic sobre els quals se sustenta la Signatura, i es basa en el compromís de tots els professionals que integren el despatx en ajudar a tots aquells col·lectius que es troben en situacions de desigualtat social.

Amb el projecte de RSC, Toda & Nel-lo vol ajudar a millorar la situació d'aquelles persones més desfavorides. Per això, amb l'objectiu de centralitzar i gestionar tot el treball, es va crear un Comitè de RSC des del qual s'analitzen àmpliament totes les accions en què puguem ajudar.

Toda & Nel-lo és un dels despatxos d'advocats d'àmbit nacional i internacional que han participat en la creació de la Fundació Pro Bono Espanya i formen part del seu patronat. La Fundació Pro Bono és una organització no lucrativa que coordina, promou i difon el treball i cultura pro bono per tal de facilitar l'accés a la justícia a entitats sense ànim de lucre que tenen necessitats legals però no tenen recursos propis per resoldre-les.

Així mateix, el Despatx col·labora amb la Fundació Vicente Ferrer (FVF), una ONG de desenvolupament compromesa amb la millora de les condicions de vida de les comunitats més desafavorides de l'Índia. Mitjançant la nostra col·laboració, molts nens i nenes poden rebre una educació primària de qualitat, afavoreix la seva integració social i els proporciona igualtat d'oportunitats en el futur.

El despatx col·labora també amb la Congregació de les Germanetes dels Pobres -al servei dels ancians- i amb El Banc de Productes No Alimentaris La Nau, una entitat dedicada a la distribució de productes d'higiene personal, neteja i roba entre col·lectius en risc d'exclusió social o ja patint l'exclusió. Col·laborem en la distribució d'aquests productes entre les entitats que treballen amb aquests col·lectius.

 

               

 

Colaboracions / Partners

La firma compta amb una àmplia xarxa de despatxos col·laboradors que treballen estretament amb els professionals de Toda & Nel-lo sota els principis d'excel·lència, proximitat al client i diagnòstic orientat a l'assoliment dels seus objectius.

 

Contactar