Lorena Puig de TravySòcia

Llengua:
Espanyol
Català

Dades de contacte

Telèfon:
93 363 40 00
Fax:
93 363 40 01
Descarregar dades de contacte
Faci clic en la icona corresponent per obtenir la informació de contacte:

Àrees de pràctica

Informació

  • Advocada especialitzada en Dret Fiscal.
  • Especialitzada en fiscalitat d’empreses del sector immobiliari. Té una àmplia experiència en l’assessorament fiscal de processos de reestructuració patrimonial, i dissenya estructures per a l’optimització fiscal i el posterior traspàs successori. Experta en l’assessorament jurídic-tributari de successions, en particular en l’àmbit de l’empresa familiar.
  • Col·labora habitualment en diverses publicacions sobre fiscalitat Immobiliària i impost de Successions i Donacions, i imparteix seminaris al Col·legi d’Advocats de Barcelona.
  • Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona.
  • Col·legiada a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona en 1999.