Jordi Dapeña EsquirolAdvocat

Informació

  • Advocat del departament de Compliance, amb àmplia experiència en Dret Mercantil i Dret Penal.
  • Especialista en Bon Govern Corporatiu, Corporate Compliance i Legal Compliance, Prevenció de Blanqueig de Capitals (PBC-FT) i Protecció de Dades de Caràcter Personal.
  • Soci professional de l'Associació Espanyola de Compliance (ASCOM).
  • Certificació de Compliance CESCOM®, juliol 2018, de l'Associació Espanyola de Compliance - ASCOM.
  • Internationally Certified Compliance Professional, juliol 2018, de la International Federation of Compliance Associations IFCA.
  • Certificació de Compliance COMPLEIXEN, el setembre 2016, de l'Associació de Professionals de Compliment Normatiu.
  • Certificació d'Administrador Concursal, 2009, de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) i Il·lustre Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC).
  • Màster Corporate Compliance d'Economist & Iuris Innovative School (EIS) i Institut Superior de Dret i Economia (ISDE).
  • Llicenciat en Dret per la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) i Col·legiat a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona l'any 2003.