LaboralRelacions Laborals Especials i TRADE

A més del règim general de l'Estatut dels Treballadors per a les relacions laborals ordinàries, els advocats de l'àrea laboral de Toda & Nel-lo tenen un profund coneixement de  la normativa reguladora sobre qualsevol tipus de relació laboral de caràcter especial (alta direcció, esportistes professionals, representants de comerç, empleats de la llar, etc.), essent especialment notòria l'experiència de la firma en l'elaboració, el seguiment i l’extinció de contractes de relacions laborals especials d'alta direcció, així com en la seva relació i la compatibilitat amb els altres vincles entre treballador i empresa, (membre del consell d'administració, treballador comú, etc.). La Firma també assessora als seus clients sobre el règim jurídic que regula la relació laboral del Treballador Autònom Econòmicament Depenent (TRADE) i la seva distinció amb la relació laboral ordinària o el treballador autònom comú, i pot assumir la defensa davant instàncies jurisdiccionals de qualsevol procés sobre aquesta figura jurídica. Assessorament sobre el corresponent enquadrament i règim de la Seguretat Social, tant de la figura del TRADE com de les diferents relacions laborals especials.

El nostre equip especialista en Relacions Laborals Especials i TRADE