Entre els serveis que presta l'àrea d'insolvències i concursal de Toda & Nel-lo, també som experts en la prestació de serveis d'assessorament relacionats amb el "concurs exprés".

La majoria dels concursos conclouen amb la liquidació, i, per aquesta raó, la Llei 38/2011 de 10 d'octubre va introduir el concepte de "concurs exprés".

Aquest tipus de procediments tenen un tràmit àgil i ràpid. Es declara el concurs i es conclou en un mateix acte, i per a això, cal que, de la documentació aportada, s'apreciï que el patrimoni de l'concursat no és suficient per a la satisfacció dels crèdits contra la massa, i que tampoc hi hagi indicis de pressupostos que puguin suposar l'exercici d'accions de reintegració, d'impugnació, o de responsabilitat de tercers.

Per tant, és important avaluar l'actiu de què disposa la companyia per plantejar la demanda de sol·licitud de declaració de concurs adequadament, i que, d'aquesta manera, el jutge pugui identificar fàcilment que es tracta d'un "concurs exprés" i procedeixi a concloure el concurs en la mateixa interlocutòria de declaració.

  • Anàlisi del patrimoni de la companyia.
  • Plantejar els arguments més apropiats en la redacció de la demanda de la sol·licitud de declaració de "concurs exprés".

El nostre equip especialista en Concurs exprés