CompliancePrevenció del Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme

Assessorament en Prevenció del Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme: 

(i) Anàlisis de acompliment normatiu

(ii) Identificació i avaluació de riscos legals inherents en la activitat i forma d’operar de la companyia

(iii) Elaboració de Manual de Prevenció intern

(iv) Nomenament d’un representant davant el SEPBLAC

(v) Procediment de Comunicació al SEPBLAC de les operacions sospitoses

(vi) Formació als empleats

(vii) Resposta davant els requeriments e inspeccions del SEPBLAC

(viii) Auditoria anual

(ix) Constitució d’un Òrgan de Control i de Comunicació

(x) Elaboració d’informe de Expert Extern anual

(xi) Resposta davant els requeriments e inspeccions del SEPBLAC

El nostre equip especialista en Prevenció del Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme