ComplianceGovern corporatiu

Generalment, el govern de les societats, les fundacions i de les entitats és una peça fonamental per poder comptar amb una bona gestió de riscos i, alhora, poder afrontar amb garanties la responsabilitat de les persones jurídiques i dels seus gestors.

Generalment, el govern de les societats, les fundacions i de les entitats  és una peça fonamental per poder comptar amb una bona gestió de riscos i, alhora, poder afrontar amb garanties la responsabilitat de les persones jurídiques i dels seus gestors.

La innombrable normativa d'obligat compliment per a les empreses fa que el nivell de responsabilitat dels administradors sigui cada vegada més elevat, essent doncs essencial tenir una bona estructura de govern que faciliti els controls i l’adequada gestió de la companyia.

Els advocats del despatx especialitzats en aquesta àrea compten amb una llarga experiència dins del món de l'empresa i ofereixen un assessorament en els següents aspectes:

Reglaments de Junta i Consell. Revisió i redacció de Reglaments de Junta d'Accionistes, de Consell d'Administració, de Comissions del Consell, d'Auditoria, de Retribucions i Nomenaments d'acord amb la normativa legal aplicable i els estàndards nacionals i internacionals.

Informes de govern corporatiu. Assessorament a l'hora d'emplenar els informes anuals de govern corporatiu de les societats cotitzades.

Responsabilitat dels Administradors. Assessorament en la definició de l'estructura més adequada per a una millor gestió en la presa de decisions i un millor funcionament dels òrgans de govern de les societats.

Pràctiques de bon Govern. Assessorament en matèria de normes de Bon Govern, adaptació i compliment per part de les societats del Codi de Bon Govern, implementació de pràctiques de bon govern i recomanacions en la matèria.

El nostre equip especialista en Govern corporatiu