ComplianceFormació: Sistemes de prevenció de riscos penals

Toda & Nel-lo ofereix un servei integral per a la implantació d'un Sistema de Prevenció de Riscos Penals, dissenyat d'acord amb els estàndards nacionals i internacionals.

Disposar a l'empresa de mesures racionals i eficaces de control per prevenir riscos penals pot evitar delictes, o en el cas de produir-se, exonera de responsabilitat penal a l'empresa, així com als seus administradors i directius.

Toda & Nel-lo participa novament en el cicle de jornades formatives "Responsabilitat penal de les persones jurídiques: Sistema de prevenció de riscos penals" en col·laboració amb Martell Advocats i organitzades per la Cambra de Comerç de Barcelona, ​​en què s'explica què són els programes de Compliance, quins objectius persegueixen i quins avantatges poden suposar per a les empreses.

Consultar aquest link per accedir al calendari de properes sessions.

Per a més informació sobre la formació en Sistemes de Prevenció de Riscos Penals, pot posar-se en contacte amb Jordi Sot, soci responsable de Compliance de Tota & Nel-lo.

El nostre equip especialista en Formació: Sistemes de prevenció de riscos penals