Àrees de pràctica:
05.10.2021

Suspensió de tramitació de plans, projectes i llicències als municipis del litoral català entre Malgrat de Mar i Alcanar

Es tracta d’una suspensió potestativa prèvia a l’aprovació inicial del futur Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral de Malgrat de Mar a Alcanar.

Avui, 5 d'octubre de 2021, s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’acord de suspensió (“moratòria”) de la tramitació d’instruments de planejament, de gestió i de llicències en un conjunt d’àmbits de sòl urbanitzable i de sòl urbà de diversos municipis del litoral català, entre Malgrat de Mar i Alcanar, aprovat per la Comissió de Territori de Catalunya el passat 29 de setembre de 2021.

Es tracta d’una suspensió potestativa prèvia a l’aprovació inicial del futur Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral de Malgrat de Mar a Alcanar (PDU). Concretament afecta àmbits situats als municipis litorals de les comarques del Maresme (excepte Montgat), el Garraf, el Baix Penedès, el Tarragonès, el Baix Camp (incloent Vinyols i els Arcs), el Baix Ebre i el Montsià, tot excloent els del Barcelonès i el Baix Llobregat, ja que aquests seran “revisats”, en el seu cas, pel futur PDU metropolità.

En aquests àmbits (veure enlaç als plànols de suspensió a baix), la Generalitat ha acordat suspendre “la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també de suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en els àmbits inclosos en el plànol de suspensió de llicències”.

La suspensió tindrà un termini màxim de vigència inicial d’un any, que podrà ser prorrogat un any més si l’acord d’aprovació inicial del futur pla director urbanístic (PDU) confirma l’afectació de l’àmbit que es tracti.

En el mateix acord de suspensió s’aprova sotmetre el document d’Avanç d’aquest PDU a un termini d’informació pública d’un mes. Segons la Memòria d’aquest document (pàg. 8), el futur PDU establirà uns criteris i definirà “les actuacions de modificació o extinció susceptibles d’aplicació en els sòls objecte d’anàlisi, segons el nivell d’afectació, total o parcial, de cadascun dels criteris”.

Així doncs, l’Avanç indica que el futur PDU podrà classificar com a sòl no urbanitzable terrenys que actualment estan classificats com a sòl urbà o sòl urbanitzable, en la mateixa línia del que ja ha previst el Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí, aprovat el passat 28 de gener de 2021. Per altra banda, també en la mateixa línia del PDU del litoral gironí, la Memòria de l’Avanç del PDU afirma que el futur pla també contindrà una normativa d’integració paisatgística.

Plànols dels àmbits afectats per la suspensió:

 

Més informació: Pol Fontboté, advocat de l'àrea de Dret Públic de Toda & Nel-lo.