La Firma

Nuestros Valores

La diligencia en la gestión de cada asunto, la lealtad al cliente, el rigor jurídico y la integridad profesional son valores básicos de la filosofía que fundamenta, desde hace más de 25 años, el ejercicio de la abogacía en nuestra firma.

La calidad del servicio en Toda & Nel-lo Abogados se sustenta en un profundo conocimiento de nuestros clientes y en una atención constante, cercana y directa, llevada a cabo por los responsables de nuestras distintas áreas de especialidad.

Confianza

Compromiso

Excelencia

Orientación práctica

Integridad

Criterio

Visión estratégica

Capacidad resolutiva

 

RSC

El projecte de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) està enfocat a seguir els valors, principis i codi ètic sobre els quals se sustenta la Signatura, i es basa en el compromís de tots els professionals que integren el despatx en ajudar a tots aquells col·lectius que es troben en situacions de desigualtat social.

Amb el projecte de RSC, Toda & Nel-lo vol ajudar a millorar la situació d'aquelles persones més desfavorides. Per això, amb l'objectiu de centralitzar i gestionar tot el treball, es va crear un Comité de RSC des del qual s'analitzen àmpliament totes les accions en què puguem ajudar.

Colaboraciones / Partners

La firma compta amb una àmplia xarxa de despatxos col·laboradors que treballen estretament amb els professionals de Toda & Nel-lo sota els principis d'excel·lència, proximitat al client i diagnòstic orientat a l'assoliment dels seus objectius, en països com el Regne Unit, França, Alemanya, Portugal, Brasil, Argentina i Estats Units. Així mateix, el nostre despatx forma part del GROUPE MONASSIER, primera associació notarial francòfona, que compta amb una xarxa de més de 28 despatxos repartits a França i amb més de 700 corresponsals, establerts a la resta del món, entre notaris i advocats. Gràcies a la nostra xarxa, estem presents en Alger, Antananarivo, Berlin, Casablanca, Colònia, Dakar, Douala, Dubai, Frankfurt, Ginebra, Hong-Kong, Lisboa, Lomé, Londres, Miami i Tel Aviv.

Contactar