Equip

Socis

Soci fundador

Àrees destacades

Administratiu
Mercantil
Processal i Arbitratge
Soci fundador

Àrees destacades

Administratiu
Compliance
Mercantil
Soci

Àrees destacades

Civil
Mercantil
Processal i Arbitratge
Soci

Àrees destacades

Dret Tributari
Soci

Àrees destacades

Dret Internacional
Mercantil
Soci

Àrees destacades

Compliance
Mercantil
Sòcia

Àrees destacades

Civil
Dret Internacional
Mercantil
Processal i Arbitratge
Soci

Àrees destacades

Dret Internacional
Mercantil
Soci

Àrees destacades

Laboral
Soci

Àrees destacades

Administratiu
Soci

Àrees destacades

Mercantil
Processal i Arbitratge
Soci

Àrees destacades

Administratiu
Soci

Àrees destacades

Civil
Mercantil
Processal i Arbitratge
Sòcia

Àrees destacades

Dret Tributari
Soci

Àrees destacades

Laboral
Soci

Àrees destacades

Compliance

Counsel

Counsel

Àrees destacades

Contractació pública i concursos administratius
Dret administratiu
Ports
Counsel

Àrees destacades

Àrea de Fiscalitat General
Counsel

Àrees destacades

Contractació pública i concursos administratius
Dret administratiu
Counsel

Àrees destacades

Contractació mercantil
Fusions i adquisicions
Pràctica financera i bancària
Counsel

Àrees destacades

Àrea de Fiscalitat General
Fiscalitat internacional: estructures fiscals societarias i patrimonials. Optimització.
Counsel

Àrees destacades

Dret de la Seguretat Social i Prevenció de Riscos Laborals
Dret del treball
Counsel

Àrees destacades

Propietat Industrial; patents, disenys industrials i marques

Advocats

Economistes i altres professionals

Relacions laborals

Staff

Nuria Blanco
Victoria Bordonada
Mariona Canal
Sabina Fernández
Marta Marco
Lara Martínez
Noelia Martínez
Marta Murillo
Silvia Villuendas
Carles Matute