Notícies i articles

Internacional

  • Nuestro despacho se ha adherido al GROUPE MONASSIER, primera asociación notarial de Francia, que actúa a través de una red compuesta por 23 despachos repartidos en todo el territorio francés y de una extensa presencia internacional.

COMPLIANCE

  • Prevenció penal per a empreses i administradors. La implantació d'un eficaç Sistema de Prevenció de Riscos Penals permet protegir l'empresa d'una possible responsabilitat penal, així com als seus administradors, consellers-delegats i alts directius.